Kallkök/Pizza

Egenskaper vi värdesätter

  • Kunna hålla många bollar i luften - Under lunchtimmarna är mycket att göra, det är därför mycket att hålla reda på samtidigt. Du måste kunna prioritera vad som är viktigast i vilken ordning.
  • Stresstålig - Vid många beställningar på kö är det viktigt att fortfarande  kunna strukturera och leda dina kollegor, gärna med ett gott humör. Att ha mycket att göra ska vara roligt. 
  • Styra och leda - Vid mycket att göra tar du ofta hjälp av dina kollegor, det blir du som styr arbetet och berättar vad de skall göra. Viktigt är att du kan ge raka och tydliga instruktioner samtidigt som du själv står och producerar.
  • Kvalitetsmedveten - Självkritisk, håller den här produkten verkligen den kvalité vi står för? Om inte, även om kön är lång, gör om - gör rätt. Överblicka allt som går ut i serveringen, håller det den kvalité vi vill ha? Om inte - gör om.
  • Strukturerad - Vi måste ha ordning och reda överallt hela tiden, för att kunna jobba rent och jobba efter FIFO (First IN First Out). En bra "mise en place" är alltid viktig.
  • Tävlingsmänniska - Varje bong (beställningslapp) är en tävling mot klockan.
  • Jobba rent - Man ska jobba så att alla ytor/bänkar hela tiden är rena,  snygga och tomma. Städning är inget som bara görs i slutet av dagen, det är något vi gör under hela dagen.


Ansök nu